Vivaz
Siddhartha

Hoe is het mogelijk dat een schrijver die al bijna 50 jaar dood is, mij zo kan raken…

Via Twitter werd ik geattendeerd op Hermann Hesse (1877-1962), een van de succesvolste schrijvers van de 20e eeuw, met een Nobelprijs en Goetheprijs op zijn naam. Het verhaal ‘Siddhartha’ gaat over een jongeman die zijn leven wijdt aan een zoektocht naar het ware zelf. Een mooi citaat: Wanneer iemand zoekt,’ zei Siddhartha,’ dan kan het licht gebeuren dat hij alleen oog heeft voor hetgeen hij zoekt, dat hij zichzelf  niet toestaat om iets te vinden, verblind is omdat hij alleen maar aan datgene denkt waarnaar hij op zoek is, omdat hij een omschreven doel heeft, en van dat doel bezeten is. Zoeken betekent: een doel hebben. Vinden daarentegen: vrij zijn, open staan, geen doel hebben. U, eerwaarde, bent misschien inderdaad een zoeker, want terwijl u uw doel nastreeft, ziet u veel over het hoofd van wat zich dicht onder uw ogen ophoudt.’

Alhoewel het soms wat moeizamer leest ben ik altijd wel gecharmeerd van de volzinnen die in die tijd werden gebruikt door schrijvers. De veelal lange zinnen die soms een halve pagina beslaan, laten me vaak juist de situatie of de tijd heel erg beleven, waardoor je het gevoel hebt er middenin te staan. Wat me vooral verbaasde is dat Hesse 50 jaar geleden al schreef over zaken die anno 2010 heel normaal zijn, maar toen nog niet algemeen geaccepteerd: ‘aanvaarden wat is’, mindfulness dus eigenlijk.

Meermalen was ik tot tranen geroerd door zijn beschrijvingen van ‘eenvoudige’ dingen en gebeurtenissen, waardoor ze een enorme schoonheid kregen. De beschrijving van de struggle tijdens zijn zoektocht, het ontdekken van een zoon en hem weer kwijtraken. De terugkomst bij de rivier en dan het besef dat hij door zijn zoektocht niet heeft gezien wat er al die tijd onder zijn neus al is. En dat iedereen voor zichzelf deze wijsheid moet vinden, door zelf te ervaren.

Een boek dat het waard is om nog eens gelezen te worden, en nog eens…

‘Heel simpel: je wilt iets bereiken. Je hebt een droom, waarvan je eigenlijk niet verwacht dat je er toe in staat bent. Opdracht: ga dat nou eens doen. Niet alleen, maar met hulp van anderen.’ De eerste woorden van Stefan ten Teije (@stefanTT) na de aftrap van ‘afdeling Nijmegen’ op vrijdag 9 juli 2010.

Ook ik ben gegrepen door het principe om zonder geld, met alleen sociaal kapitaal te kijken of we wellicht samen oplossingen kunnen bedenken voor nationale of internationale vraagstukken. Zweverig? Mensen die mij kennen zullen weten dat ik stevig met beide benen op de grond sta, dus: nee, helemaal niet zweverig. Het hoeft ook niet te lukken, we gaan samen met mensen die dat ook willen, kijken of we een oplossing kunnen bedenken voor vraagstukken over verschillende thema’s. En iedereen die echt wil, kan daar tijd aan besteden, een half uur, uur, dag per week of maand.

Inmiddels was van 28 februari tot en met 5 maart 2011 de eerste 7di podiumweek een feit. Maar liefst 137 initiatieven zijn er landelijk uitgerold. Sommige initiatieven lopen door of krijgen ergens dit jaar hun beslag. Zoals het Huis van Overvloed in Nijmegen.

Voor de thema’s en meer info zie http://www.7di.nl/. En natuurlijk mag je ook altijd bellen voor meer informatie: 06-29086839

In ruim 55 plaatsen in Nederland wordt jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd, met als doel mensen met elkaar in gesprek te brengen over thema’s die lokaal spelen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeen en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor een gelijkwaardig gesprek, inspiratie en nieuwe inzichten. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor wederzijds respect.

Vanuit het principe dat er genoeg overwaarde is, die onbenut op de verkeerde plaats ligt, werd in 2009 in Nijmegen voor het eerst een Dag van de Dialoog georganiseerd zonder geld.

Inmiddels is Nijmegen In Dialoog 2010 alweer achter de rug en wordt afgetast wie er allemaal dit jaar mee gaan doen.

Bel/mail/twitter me voor meer info!

Beuningen – Het succesvolle ijsfestijn Beuningen On Ice heeft € 15.000 opgebracht voor het goede doel. Dit bedrag is bijeen gebracht dankzij de vele sponsors, de ca. 200 vrijwilligers en de 48.000 mensen die de tijdelijke overdekte ijsbaan in de laatste drie weken van 2009 hebben bezocht.
‘Met elkaar, voor elkaar’ is de slogan van het maatschappelijke evenement Beuningen on Ice, dat in 2009 voor de tweede keer plaatsvond op het Asdonckplein in Beuningen. Het doel is een laagdrempelige en sportieve ontmoetingsplaats te bieden aan jong en oud en met de opbrengst een goed doel binnen de gemeente Beuningen te steunen.

De Stichting Beuningen Heart Save krijgt een aantal AED’s (Automatische Externe Defibrillators) die in de verschillende kerkdorpen worden geplaatst en de vier stichtingen die in Ewijk, Weurt, Beuningen en Winssen jaarlijks de Jeugdvakantieweek organiseren krijgen geld om hun activiteiten te kunnen financieren.

De cheques zijn op 23 maart jl. in het bijzijn van genodigden door het bestuur van de stichting Beuningen On Ice overhandigd aan de goede doelen.

De stad bruist, overal terrassen, muziek, mensen, eetkraampjes, fietsenstallingen. Vertier voor iedereen, van jong tot oud en voor elke smaak. Een beetje kermisachtig, met allerlei kraampjes waar sieraden, henna tattoos, t-shirts en andere koopwaar wordt aangeprezen. De straten zijn overvol, iedere kroeg of straat met kroegen heeft een podium en op de meest populaire routes loop je regelmatig in de file. Eigenlijk niet mijn ding…

En toch heeft het iets. Zelfs om de stad heen bruist het. Terwijl de ene groep terug naar huis fietst, komt de volgende lichting aan de overkant richting stad gereden. Of je nu in Nijmegen, Malden of Druten woont, je komt geheid bekenden tegen op de overvolle terrassen of bij een van de podia op de verschillende pleinen. Iedereen heeft t deze week over de vierdaagse en de zomerfeesten, zelfs radio en tv zijn er vol van.

Dit jaar voor het eerst Habana bezocht. Een soort Parade in de begintijd, met allerlei rariteiten, aparte muzikanten en een beetje ‘flower power sfeer’. Heerlijk! En dan zijn er ook nog De Affaire en De Oase; alternatieve sfeer op het Valkhof, multiculti op het plein voor het Valkhofmuseum. Gisteravond traditiegetrouw geëindigd op de Grote Markt, waar je de hele avond door bekenden tegen het lijf loopt en iedereen, al dan niet op doortocht, even aanwipt. Het werd dus laat…

Vandaag op de fiets naar het Keizer Karelplein, waar ruim 36.000 wandelaars hun laatste kilometers aflegden. Een VIP-plaatsje bij een relatie, dus kijken onder het genot van een hapje en een drankje. En vanavond gaan velen de stad in voor een laatste ronde, anderen gaan naar huis, moe van een week feestvieren. Morgenvroeg wordt de stad letterlijk schoongeveegd en getuigen alleen nog de tribunes en de loopbrug op de Oranjesingel van het grootste wandelfestijn dat plaatsvond in de oudste stad van Nederland.

Heel speciaal, heel bijzonder…’onze’ Vierdaagse en Zomerfeesten.

Af en toe heb ik het heel even…dat gevoel van balans. Alles loopt en alles onder controle, tijd voor ontspanning…Die paar minuten per dag ben ik gelukkig, echt gelukkig!

Nu even zonder gekheid: wij vrouwen roepen wel trots dat we alles tegelijk kunnen, maar WILLEN we dat ook? Het liefst zou ik het huishouden bijvoorbeeld volledig aan een ander overlaten; ik vind werkelijk geen enkele huishoudelijke taak ook maar enigszins te doen. Koken vormt een uitzondering, als het maar barbecue of tapas of iets anders eenvoudigs is en er veel mensen komen eten. read more

Op de, redelijk beschermde, basisschool hobbelen de meeste kids mee en zijn er enkele uitschieters naar boven en naar beneden. Op de middelbare school begint het echte leven en beïnvloeden verschillende factoren het wel en wee van pubers in meer of mindere mate. Sinds mijn lieve huispubers op de middelbare school zitten, heb ik me regelmatig afgevraagd of bij het ontwikkelen van onderwijsmethoden wel de kenmerken van de doelgroep, pubers, zijn meegenomen.

Tijdens het opruimen van de zolder kwam ik het boek De Gekookte Kikker (Peter Camp/Funs Erens) tegen, vol metaforen die met dieren te maken hebben. En daar lees ik De hersenloze kwal, een metafoor over samenwerken en afstemmen, die me erg deed denken aan mijn ervaringen met het middelbare onderwijs. read more

Of ook: wat je geeft, krijg je terug.

Voor hondenliefhebbers een bekend verschijnsel: je hebt haast, maar het beestje moet toch echt nog even uit voordat je de rest van de dag weg kunt. read more

Voor mij geen vraag meer, maar voor velen schijnbaar nog wel. Ik moet bekennen, al in 2008 heb ik een twitteraccount aangemaakt en er vervolgens niets meer mee gedaan. Totdat ik in 2009 een zeer inspirerende bijeenkomst van Syntens bijwoonde, de Krachtcentrale. Mensen als Jojanneke vd Bosch en Nils Roemen hebben me daar geïnspireerd en direct na de bijeenkomst heb ik mijn Twitteraccount afgestoft en ben ik mensen gaan volgen. read more

De afgelopen week heb ik een soort van vakantie gehouden. Weliswaar elke dag wat gewerkt, maar toch op een lager pitje. Dat geeft weer ruimte om na te denken en vooral…te focussen. Want, alhoewel ik over het algemeen wordt gezien als de ‘regelneef die het wel even organiseert’ heb ook ik een specifieke missie, jawel! read more