Vivaz
Hesse – Tussen de raderen

Een psychologische roman over volwassen worden’. Ook hier krijgt Hesse het voor elkaar je mee te nemen in de wereld van de hoofdpersoon, een puber deze keer. Je voelt de druk, de hormoonschommelingen, de onzekerheid. Het is adembenemend goed geschreven en ondanks het akelige einde houd ik er geen vervelend gevoel aan over. read more

Hoe is het mogelijk dat een schrijver die al bijna 50 jaar dood is, mij zo kan raken…

Via Twitter werd ik geattendeerd op Hermann Hesse (1877-1962), een van de succesvolste schrijvers van de 20e eeuw, met een Nobelprijs en Goetheprijs op zijn naam. Het verhaal ‘Siddhartha’ gaat over een jongeman die zijn leven wijdt aan een zoektocht naar het ware zelf. Een mooi citaat: Wanneer iemand zoekt,’ zei Siddhartha,’ dan kan het licht gebeuren dat hij alleen oog heeft voor hetgeen hij zoekt, dat hij zichzelf  niet toestaat om iets te vinden, verblind is omdat hij alleen maar aan datgene denkt waarnaar hij op zoek is, omdat hij een omschreven doel heeft, en van dat doel bezeten is. Zoeken betekent: een doel hebben. Vinden daarentegen: vrij zijn, open staan, geen doel hebben. U, eerwaarde, bent misschien inderdaad een zoeker, want terwijl u uw doel nastreeft, ziet u veel over het hoofd van wat zich dicht onder uw ogen ophoudt.’

Alhoewel het soms wat moeizamer leest ben ik altijd wel gecharmeerd van de volzinnen die in die tijd werden gebruikt door schrijvers. De veelal lange zinnen die soms een halve pagina beslaan, laten me vaak juist de situatie of de tijd heel erg beleven, waardoor je het gevoel hebt er middenin te staan. Wat me vooral verbaasde is dat Hesse 50 jaar geleden al schreef over zaken die anno 2010 heel normaal zijn, maar toen nog niet algemeen geaccepteerd: ‘aanvaarden wat is’, mindfulness dus eigenlijk.

Meermalen was ik tot tranen geroerd door zijn beschrijvingen van ‘eenvoudige’ dingen en gebeurtenissen, waardoor ze een enorme schoonheid kregen. De beschrijving van de struggle tijdens zijn zoektocht, het ontdekken van een zoon en hem weer kwijtraken. De terugkomst bij de rivier en dan het besef dat hij door zijn zoektocht niet heeft gezien wat er al die tijd onder zijn neus al is. En dat iedereen voor zichzelf deze wijsheid moet vinden, door zelf te ervaren.

Een boek dat het waard is om nog eens gelezen te worden, en nog eens…