Vivaz
Dialoog met een klant

U wilt het ziekteverzuim terugdringen en hebt een projectplan klaar, begrijp ik?

‘Dat klopt, en nu wil ik graag dat het naar de medewerkers gecommuniceerd wordt’.

Oké. En wat wilt u communiceren? read more

In ruim 55 plaatsen in Nederland wordt jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd, met als doel mensen met elkaar in gesprek te brengen over thema’s die lokaal spelen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeen en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor een gelijkwaardig gesprek, inspiratie en nieuwe inzichten. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor wederzijds respect.

Vanuit het principe dat er genoeg overwaarde is, die onbenut op de verkeerde plaats ligt, werd in 2009 in Nijmegen voor het eerst een Dag van de Dialoog georganiseerd zonder geld.

Inmiddels is Nijmegen In Dialoog 2010 alweer achter de rug en wordt afgetast wie er allemaal dit jaar mee gaan doen.

Bel/mail/twitter me voor meer info!